ANA BİNA

1301 öğrencimizin öğrenim gördüğü ana binada 36 derslik, 2 fen laboratuarı, 1 dil laboratuarı, 1 bilgisayar odası, öğretmen çalışma odası, kitaplık, rehberlik bürosu, müzik odası ve diğer idari bölümler bulunur.

a) Fen Laboratuarları

Fizik, Kimya, Biyoloji ile ilgili yeterli araç-gerece sahiptir. Ayrıca laboratuarlarımızda televizyon ve video devreye konulmuştur. Konularla ilgili video kasetlerinden her zaman yararlanılabilen geniş bir arşiv oluşmuştur. Öğretmenlerimiz tarafından sürekli açık tutulup ders saati dışında da araştırma yapılması olanağı sağlanmıştır.

Öğrencilerimiz bilimsel araştırmalarını, projelerini ve TUBİTAK çalışmalarında bu laboratuarlardan yararlanarak gerçekleştirmektedir.

b) Dil Laboratuarı

42 Öğrenci kapasiteli olup açılışından beri hizmet vermektedir. Faal olarak çalışan 1 adet televizyon, 2 adet video ve çok sayıda kaset laboratuarın çalışmasında önemli ölçüde destek olmaktadır.

c) Bilgisayar Laboratuarı

Bilgisayar Destekli Eğitim Uygulaması programı dahilinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen bilgisayarlar faaliyet halindedir. 1 öğretmen bilgisayarı, 20 öğrenci bilgisayarı, 1 adet de yazıcı bulunmaktadır. Paket ders programları koordinatör öğretmenler tarafından kullanılmaktadır.

d) Kütüphane

2995'i İngilizce ve Almanca olmak üzere 8005 adet kitaba sahip olan kütüphanemiz, yaz tatili dahil gün boyunca öğrencilerimize destek olmaktadır. Özellikle öğle arasında çok kalabalık öğrenci grubuna rehber öğretmenlerin yardımıyla araştırma imkanı sağlanmaktadır.

e) Rehberlik Bürosu

Bir rehber öğretmeniyle her an öğrencinin rahatlıkla başvurup sorunlarını dile getirebileceği bir şekilde faaliyet göstermektedir. Otobiyografi, Sosyometri, Kendini değerlendirme, Problem tarama testleri ile öğrenci sorunları belirlenip çözülmektedir.

f) Müzik Atölyesi

Müzik ve Türk Sanat Müziği çalışmalarına her an açıktır. Spor Salonunda bulunmaktadır.

g) Resim Atölyesi

Yemekhanenin alt katında bulunan atölye öğrencilerin yağlıboya, suluboya, resim ve vitray çalışmalarını rahat bir şekilde çalışması için sürekli açıktır.

h) Öğretmenler Odası

h) Öğretmen Çalışma Odası
Google
 
internet syal.org